Instalatéři pro Brno nabízí v oboru vodoinstalace...

Vodo instalatéři z firmy Instalo Knecht s.r.o. jsou připraveni Vám pomoci. Moderní stavebnictví si vyžaduje moderní technologie. Nabízí,me Vám proto rozvody vnitřního vodovodu z plastových trubních systémů nebo je možno vyhotovit potrubní systém potrubím měděným. Každopádně vždy v novostavbách vytvoříme novou a moderní vodoinstalaci z plastu nebo mědi. Zavolejte si na práci instalatéry z Brna, firmu Instalo Knecht s.r.o.

Vodoinstalace, odpady, rozvody, servis

Před montáží vodoinstalace bychom měli zvážit, zda a jak využijete vodu užitkovou, jak napojíte vodu pitnou a dále způsob ohřevu TUV - teplé užitkové vody a použití materiálů pro rozvody. Zda v plastu nebo mědi.

Bezpečnost práce při vodoinstalačních pracech

Instalatérské práce při zřizování vnitřních vodovodů se obecně nepovažují za rizikové. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při manipulaci s polyfúzní svářečkou. Rovněž při montáži potrubí pod stropem je třeba beze zbytku dodržovat bezpečnostní zásady. Na žebři lze vykonávat jen drobné práce. Při výšce nad 5 m jej musí druhá osoba přidržovat a musí být zabezpečen prostor, kam by pracovník pracující na žebři mohl upustit nářadí.

Vodoinstalace v rodinných domech, bytových domech

Obecně je třeba dodržet dále následující zásady: Plastová potrubí se uchycují tak, aby nedošlo ke styku plastu s kovem. Metalická potrubí se upevňují tak,logo aby v místě upevnění nedocházelo ke styku různých kovů a tím ke vzniku korozního galvanického článku

 

Vytvořeno v květnu 2010 - Reklamní agent Ilja Hynek

Internetová reklama | Zpětné odkazy | Mapa webu